3X3 שיא העולם בפתרון קוביה הונגרית

2X2 שיא העולם בפתרון קוביה הונגרית

5X5 שיא העולם בפתרון קוביה הונגרית

4X4 שיא העולם בפתרון קוביה הונגרית

7X7 שיא העולם בפתרון קוביה הונגרית

6X6 שיא העולם בפתרון קוביה הונגרית

1000X1000 שיא העולם בפתרון קוביה הונגרית

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.